Lämna dina kvitton till oss!

 

Vi registrerar transaktionerna löpande och ser till att de blir korrekt konterade, samt att moms och skatter deklareras inom föreskriven tid.

 

Ni får löpande rapporter avseende resultat och ställning i de intervaller ni själva önskar.

 

Vi gör även dina årsbokslut och deklarationer.

 

LTT AssistOffice, Krossgatan 25, Vällingby E-post: post@assistoffice.net Telefon: 08-38 10 36