Inkomstnivåer 2013

 

Brytpunkt 1 426 300 kronor

Brytpunkt 2 604 700 kronor

Max sjukpenninggrundande lön 333 700 kronor

Max föräldrapenninggrundande lön 445 000 kronor

Max pensionsgrundande lön 424 500 kronor

Prisbasbelopp 44 500 kronor

Inkomstbasbelopp 56 600 kronor

 

 

 

 

 

Schablonbelopp vid utdelning i fåmansföretag

 

Inkomstår 2013 150 150 kronor

Inkomstår 2014 155 650 kronor

 

LTT AssistOffice, Krossgatan 25, Vällingby E-post: post@assistoffice.net Telefon: 08-38 10 36